Loģistikas centrs, Sosnoveca, Polija


Ēkas tilpums: 232 000 m3

Norobežojošas konstrukcijas laukums: 47 000 m2


Comments